Returer og Refusjoner

RETURNS

Vår policy varer i 14 dager. Hvis det har gått 14 eller flere dager siden kjøpet, kan vi dessverre ikke tilby deg refusjon eller bytte. For å være kvalifisert for retur, må varen din være ubrukt og i samme stand som du mottok den, må den komme til oss godt pakket og forseglet. Returen må gjøres gjennom det italienske postkontoret, du kan finne all informasjon om returer i vilkårene, eller du kan kontakte vår assistanse med en e-post til info@rahvandi.net, skrive "retur" i emnet for e-posten. Flere typer varer er unntatt fra retur. Forgjengelige varer som mat, blomster, aviser eller magasiner kan ikke returneres. Vi aksepterer heller ikke produkter som er intime eller sanitære varer, farlige materialer, brannfarlige væsker eller gasser.

Andre ikke-returnerbare varer:

- Gavekort

- Nedlastbare programvareprodukter

- Noen kjæledyr og personlige helse- og omsorgsartikler

- Personlige eller tilpassede produkterFor å fullføre returen trenger vi en kvittering eller kjøpsbevis.

Ikke send kjøpet tilbake til produsenten. Vi forbeholder oss retten til ikke å utstede refusjon eller godta en retur hvis varen er skadet, brukt, ikke oppfyller den forventede tilstanden, eller faller inn i kategoriene som retur ikke er mulig for.

UTTAK

Du kan trekke deg (helt eller delvis) fra bestillingen innen 5 kalenderdager, talt fra leveringsdagen for varen du bestilte. Hvis ordren inkluderer flere varer som leveres separat, telles de 5 kalenderdagene fra leveringsdagen for den siste varen. For å benytte deg av denne angreretten, må du sende skriftlig varsel om uttak (via e-post, sette inn RECESS i emnet) av din utvetydige intensjon om å trekke deg fra bestillingen din innen den perioden som er angitt til: info@rahvandi.net

Vi forbeholder oss retten til ikke å gjøre refusjonen hvis det ikke er noen gyldig grunn, og fremhever årsakene til at kreditten ikke ble gjort,  uten å måtte gi ytterligere forklaring.